Nota legal.

 Objecte i continguts.
La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats i serveis ofertats per TRANSJUNCÀ S.L. (d'ara endavant TRANSJUNCÀ) amb NIF XXXXXXXX i domicili social a Crta. Provinciall, 89 (apartat de correus 53) - 17244 de Cassà de la Selva (Girona); amb mail de contacte info@transjunca.com. TRANSJUNCA, es reserva el dret a modificar la present política segons convingui.

 Responsabilitat.

TRANSJUNCA no es fa responsable sota cap concepte de danys que poguèssin ocasionar els usuaris de la present pàgina web, per l'ús il.legal o malintencionat de la mateixa, o dels continguts i informacions accesibles o facilitades a través d'ella.

 Política de protecció de dades.

Protecció de dades. De conformitat amb la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)", les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en fitxers propietat de TRANSJUNCÀ, els quals seran processats exclusivament per la finalitat descrita, segons s'especifiqui. Les dades de carácter personal seran tractades amb el grau de protecció adecuat, segons el "Real Decreto 994/1999 de 11 de junio", prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autorizat per part de tercers que ho poguin utilitzar amb finalitats diferents per a les que han sigut sol.licitades a l'usuari.

 Modificació.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancelació en cumplimient de lo establert a la LOPD.

E-mail: info@transjunca.com
Transjuncà, s.l.  |  Nota legal  |  Crta. Provincial, 89 - Apartat de correus 53 - 17244 Cassà de la Selva (Girona) - Mòbil 630 952 052